برچسب: سردخانه و سورتینگ روانسر

23
فوریه

2020

شروع عملیات نصب سوله سردخانه

با عنایت پرودگار ،بعداز اتمام عملیات احداث فنداسیون سوله سردخانه و سورتینگ ، عملیات نصب سوله سردخانه توسط کارخانه پارس سوله شروع گردید. عملیات نصب سوله مجتمع سورتینگ و بسته بندی و سردخانه 3000تنی نیکور سرد کرمانشاه به مدت یک هفته خواهد بود و بعد ازآن عملیات پوشش سقف , شیروانی سوله و نصب ساندویچ […]